Thursday, December 05, 2013

ông LÊ HIẾU ĐẰNG tuyên bố từ bỏ đảng CSVN

Ngày hôm qua 04/12/2013 ông Lê Hiếu Đằng viết:

 

TUYÊN BỐ  

Tôi tên LÊ HIẾU ĐẰNG là ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VN, hơn 40 tuổi đảng. Nay tôi tuyên bố công khai ra khỏi đảng CSVN vì: 

ĐCSVN bây giờ không còn như trước (đấu tranh giải phóng dân tộc) mà đang suy thoái biến chất, thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích, trở thành lực cản cho sự phát triển đất nước, dân tộc. Đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhân dân.

Tôi xin xác định đây là quyết định của tôi.

Ngày 04/12/2013
(ký tên)
 Lê Hiếu Đằng

No comments: