Tuesday, July 26, 2016

25/6/2016 Lần đầu tiên cờ vàng 3 sọc đỏ công khai xuất hiện

Sau mấy mươi năm lá cờ vàng 3 sọc đỏ là lá cờ truyền thống của dân tộc Việt Nam, có từ thế kỷ 19 (1890) dưới thời vua Thành Thái nhưng bị tuyên truyền xuyên tạc bóp méo.
Mãi hơn 41 năm sau kể từ ngày 30/4/1975, cho đến ngày 25/6/2016 lần đầu tiên lá cờ vàng 3 sọc đỏ lịch sử này mới công khai xuất hiện trước công chúng tại Sài Gòn.
Cũng như vào cuồi tháng 4 năm 2014 lần đầu tiên những bộ quân phục của QLVNCH công khai xuất hiện trong lễ tưởng niệm Tướng Tư Lệnh Nguyễn Khoa Nam tại Sài Gòn. và sau đó vào ngày đầu năm, ngày 1 tháng 1 năm 2015 anh em cựu quân nhân với những bộ quân phục của QLVNCH trong đó có cả người TPB bị cụt 2 chân của Tiểu đoàn 1 Quái Điểu TQLC cùng với thế hệ hậu duệ đã khánh thành khu mộ cải táng Tử Sĩ VNCH với bia tưởng niệm những Anh Hùng Tử Sĩ Charlie tại Chơn Thành.
Những bộ quân phục QLVNCH hiên ngang nghiêm chình và lá cờ vàng 3 sọc đỏ công khai xuất hiện trước công chúng khiến bọn bán nước mị dân, bọn hèn với giặc ác với dân, bọn Dơ Lợn Viên cùng với đội quân chụp mũ rất tức tối lồng lộn bày trò đánh phá một cách trơ trẽn, đê tiện và hèn hạ.