Friday, November 14, 2014

anh Điếu Cày và người Việt hải ngoại


Những ngộ nhận về việc anh Điếu Cày xuất cảnh (Phần cuối)

Một số mail của người Việt hải ngoại 
nói về việc anh Điếu Cày xuất cảnh
Trên đây là những bản chụp màn hình,
những điểm đánh dấu màu chữ và màu nền là nguyên bản gốc.


No comments: