Friday, August 01, 2014

Ủng hộ LS Nguyễn Đăng Trừng

Ủng hộ Luật sư Nguyễn Đăng Trừng, Đoàn Luật sư TpHCM

 CÔNG VĂN 135D/ĐLS - VỀ VIỆC YÊU CẦU THU HỒI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT


THÔNG BÁO
LÀM RÕ THÊM VỀ SỰ ÁP ĐẶT KHÔNG DÂN CHỦ, CAN THIỆP TRÁI PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ VI (2013 - 2018)


No comments: