Monday, August 18, 2014

Tâm thư của "Con Bò kéo Xe" Người Tù Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu (P 1)

Kiên Giang 8/2014
 Người Tù Thế Kỷ và cháu nội tại căn nhà tranh của con trai.

Vào tháng 4/2014 có người hứa sẽ xây căn nhà cho con trai ông Cầu xong trong tháng 5, đến tháng 8/2014 chẳng những vẫn là nhà tranh, lại còn gây thêm hiểu lầm xào xáo giữa hai chị em con ông Cầu.



















******


 
 

Phần tiếp theo:

Vụ án người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu (P2)

No comments: